Zalogovniki

Hranilniki oz. zalogovniki toplote so podpora vašemu ogrevalnemu sistemu. Z njimi optimiziramo učinkovitost ogrevanja in podaljšamo čas ogrevanja za isto količino porabljenega energenta, saj zalogovnik uskladišči višek toplote, katero potem lahko kasneje porabimo in v bistvu s tem preložimo ponovno kurjenje za določen čas.  Shranjena oziroma akumulirana toplota tako služi neprekinjenemu ogrevanju tudi več ur ali v toplejših, prehodnih dneh celo več dni. Osnovna funkcija zalogovnika je, da prevzame vso to razpoložljivo energijo iz kotla in/ali drugih virov toplote ter jih potem po potrebi dovaja v grelna telesa.