Toplotne črpalke

Toplotna črpalka je ekološko najprijaznejši in energetsko najcenejši način ogrevanja prostorov in/ali sanitarne vode. Toplotna črpalka odvzema toploto okoliškemu zraku (vodi ali zemlji) in z njo ter dodano električno energijo segreva vodo do temperature 55°C ali več. Za pogon naprave (kompresorja ali ventilatorja) je potrebno vložiti od 20-30% energije (električne), 80-70% energije pa pridobimo iz okolice (zastonj). Za ogrevanje s toplotnimi črpalkami je najprimernejši nizkotemperaturni sistem (talno, stensko ali konvektorsko ogrevanje).

Prednosti toplotne črpalke za centralno ogrevanje so: znižanje stroškov ogrevanja od 35% do 60%, nakup je delno subvencioniran s strani Eko sklada, zelo tiho delovanje, ni potreben dimnik in hranilnik goriva, 75% energije vam podari okolje.

Izkoristek toplotne črpalke je običajno podan s faktorjem COP in prikaže proizvedeno količino toplote v odnosu na količino električne energije potrebne za njeno delovanje. Letni izkoristek se izračunava na osnovi povprečnih rezultatov ter z upoštevanjem vremenskih pogojev in spreminjajočih se potreb po ogrevanju in sanitarni vodi.

Delovanje toplotne črpalke