Prezračevanje

Prezračevanje z rekuperacijo

Rekuperatorji so prezračevalne naprave, ki imajo vgrajen zračni prenosnik toplote s katerim zmanjšamo energijske prezračevalne izgube na minimum. Prezračevalna naprava je v sklopu ostalih elementov prezračevalnega sistema v prvi vrsti namenjena zagotavljanju kvalitetnega bivalnega okolja v smislu: odvajanja viškov vlage, vonjav, škodljivih snovi (topila, laki, …) in CO2 ter dovodu svežega zraka bogatega s kisikom. Z razvojem sodobnih izolativnih materialov se je izredno povečala tudi zrakotesnost sodobne gradnje, s čimer se je pojavila potreba po prisilnem prezračevanju, ki ga lahko nadgradimo z vračanjem toplote odpadnega zraka (rekuperacija). Ker z odpiranjem oken (kot edini ročni način prezračevanja) ne moremo dosegati usmerjenega gibanja zraka od čistih prostorov proti obremenjenim, ne moremo doseči optimalne prezračenosti vseh prostorov. Ker tudi ne odpiramo dovolj pogosto, izgubljamo dragoceno energijo skozi odprto okno. Zato se je začelo prisilno prezračevanje z rekuperacijo uveljavljati tako pri novogradnjah kot tudi pri sanaciji obstoječih objektov.

KWL EC200 Pro

Stenska prezračevalna naprava Helios KWL EC 200 Pro je namenjena centralnemu prezračevanju stanovanj in manjših hiš do velikosti cca 120 m2 bivalne površine. Vsem modelom tega tipa so skupne sledeče lastnosti:

 • dvoslojno kovinsko prašno barvano ohišje z vmesnim slojem zvočne in toplotne izolacije debeline 12 mm
 • ker so glavni sestavni deli prezračevalne naprave prosto dostopni, je vzdrževanje izjemno enostavno
 • velikopovršinski ploščni protitočni toplotni izmenjevalec z visokim izkoristkom (običajen iz umetne mase ali entalpijski)
 • 2 zmogljiva, energijsko varčna EC ventilatorja z izredno nizko šumnostjo za dovod in odvod zraka
 • cevni priključki na zgornji strani naprave s presekom fi 125 mm, opremljeni s tesnili
 • serijsko sta napravi priložena dva G4 filtra, ki ščitita izmenjevalec pred zunanjimi in notranjimi nečistočami, opcijsko je možno dodati še F7 filter za cvetni prah
 • varnostni 1 kW električni predgrelec s pulzarjem, ki pri nizkih zunanjih temperaturah (pod -3°C) odtaljuje izmenjevalec in skrbi za nemoten pretok zraka
 • avtomatski motorni by-pass (obvod izmenjevalca) skrbi za nočno pohlajevanje objekta v poletnem času
 • stenski nastavljalnik s kompletno regulacijo (prikaz temperatur, 8 stopenjska regulacija moči, tedenska programska ura, opozorilnik za menjavo filtrov, preklop med zimskim in poletnim režimom, kaminska funkcija, intenzivno prezračevanje, nastavitve za avtomatsko regulacijo preko dodatnih senzorjev CO2 in relativne vlage)
 • že pripravljen priključek za centralno regulacijo obratovanja preko zunanjega analognega signala (0 – 10 V ali 4 – 20 mA)
 • ob dobavi je naprava opremljena z električnim šuko vtičem in razvodno dozo, na katero je že priklopljen stenski nastavljalnik
 • v sklopu dobave sta tudi suhi kroglični sifon za odtok kondenzata in pritrdilna konzola za stensko montažo naprave
 • obratovalno območje: od -20°C do +40°C
 • certificirano po TÜV

KWL EC220 D

Stropna prezračevalna naprava Helios KWL EC 220 D Pro je namenjena centralnemu prezračevanju stanovanj in manjših hiš do velikosti cca 140 m2 bivalne površine. Vsem modelom tega tipa so skupne sledeče lastnosti:

 • dvoslojno kovinsko prašno barvano ohišje z vmesnim slojem zvočne in toplotne izolacije debeline 20 mm
 • ker so glavni sestavni deli prezračevalne naprave prosto dostopni, je vzdrževanje izjemno enostavno
 • velikopovršinski ploščni protitočni toplotni izmenjevalec z visokim izkoristkom
 • dva zmogljiva, energijsko varčna EC ventilatorja z izredno nizko šumnostjo za dovod in odvod zraka
 • cevni priključki na straneh naprave s presekom fi 125 mm
 • serijsko sta napravi priložena dva G4 filtra, ki ščitita izmenjevalec pred zunanjimi in notranjimi nečistočami, opcijsko je možno dodati še F7 filter za cvetni prah
 • avtomatski motorni by-pass (obvod izmenjevalca) skrbi za nočno pohlajevanje objekta v poletnem času
 • varnostni 1 kW električni predgrelec s pulzarjem, ki pri nizkih zunanjih temperaturah (pod -3°C) odtaljuje izmenjevalec in skrbi za nemoten pretok zraka
 • stenski nastavljalnik s kompletno regulacijo (prikaz temperatur, 4 stopenjska regulacija moči, tedenska programska ura, opozorilnik za menjavo filtrov, intenzivno prezračevanje, nastavitve za avtomatsko regulacijo preko dodatnih senzorjev CO2 in relativne vlage)
 • ob dobavi je naprava opremljena z električnim napajalnim kablom in povezovalnim kablom za nastavljalnik
 • v sklopu dobave sta tudi sifon za odtok kondenzata in pritrdilne konzole z navojnimi palicami za stropno montažo naprave
 • obratovalno območje: od -20°C do +40°C
 • certificirano po PHI

KWL EC270 Pro

Stenska prezračevalna naprava Helios KWL EC 270 Pro je namenjena centralnemu prezračevanju stanovanj in manjših hiš do velikosti cca 200 m2 bivalne površine. Vsem modelom tega tipa so skupne sledeče lastnosti:

 • kovinsko prašno barvano ohišje, na katero so z notranje strani pritrjene komponente iz visoko toplotno izolativnega EPS materiala
 • velikopovršinski ploščni protitočni toplotni izmenjevalec z visokim izkoristkom (običajen iz umetne mase ali entalpijski)
 • 2 zmogljiva, energijsko varčna EC ventilatorja z izredno nizko šumnostjo za dovod in odvod zraka
 • cevni priključki na zgornji strani naprave s presekom fi 160 mm, opremljeni s tesnili
 • serijsko sta napravi priložena dva G4 filtra, ki ščitita izmenjevalec pred zunanjimi in notranjimi nečistočami in ločen G4 filter za by-pass, opcijsko je možno dodati še F7 filter za cvetni prah
 • avtomatski motorni by-pass (obvod izmenjevalca) skrbi za nočno pohlajevanje objekta v poletnem času
 • stenski nastavljalnik s kompletno regulacijo (prikaz temperatur, 4 stopenjska regulacija moči, tedenska programska ura, opozorilnik za menjavo filtrov, intenzivno prezračevanje, nastavitve za avtomatsko regulacijo preko dodatnih senzorjev CO2 in relativne vlage)
 • ob dobavi je naprava opremljena z električnim napajalnim kablom in razvodno dozo
 • v sklopu dobave sta tudi sifon za odtok kondenzata in pritrdilna konzola za stensko montažo naprave
 • obratovalno območje: od -20°C do +40°C
 • certificirano po PHI

KWL EC300 Pro

Stenska prezračevalna naprava Helios KWL EC 300 Pro je namenjena centralnemu prezračevanju stanovanj in manjših hiš do velikosti cca 220 m2 bivalne površine. Vsem modelom tega tipa so skupne sledeče lastnosti:

 • dvoslojno kovinsko prašno barvano ohišje z vmesnim slojem zvočne in toplotne izolacije debeline 12 mm
 • ker so glavni sestavni deli prezračevalne naprave prosto dostopni, je vzdrževanje izjemno enostavno
 • velikopovršinski ploščni protitočni toplotni izmenjevalec z visokim izkoristkom (običajen iz umetne mase ali entalpijski)
 • 2 zmogljiva, energijsko varčna EC ventilatorja z izredno nizko šumnostjo za dovod in odvod zraka
 • cevni priključki na zgornji strani naprave s presekom fi 125 mm, opremljeni s tesnili
 • serijsko sta napravi priložena dva G4 filtra, ki ščitita izmenjevalec pred zunanjimi in notranjimi nečistočami ter tudi dodatni F7 filter cvetnega prahu
 • varnostni 1 kW električni predgrelec s pulzarjem, ki pri nizkih zunanjih temperaturah (pod -3°C) odtaljuje izmenjevalec in skrbi za nemoten pretok zraka
 • avtomatski motorni by-pass (obvod izmenjevalca) skrbi za nočno pohlajevanje objekta v poletnem času
 • stenski nastavljalnik s kompletno regulacijo (prikaz temperatur, 8 stopenjska regulacija moči, tedenska programska ura, opozorilnik za menjavo filtrov, preklop med zimskim in poletnim režimom, kaminska funkcija, intenzivno prezračevanje, nastavitve za avtomatsko regulacijo preko dodatnih senzorjev CO2 in relativne vlage)
 • že pripravljen priključek za centralno regulacijo obratovanja preko zunanjega analognega signala (0 – 10 V ali 4 – 20 mA)
 • ob dobavi je naprava opremljena z električnim šuko vtičem in razvodno dozo, na katero je že priklopljen stenski nastavljalnik
 • v sklopu dobave sta tudi suhi kroglični sifon za odtok kondenzata in pritrdilna konzola za stensko montažo naprave
 • obratovalno območje: od -20°C do +40°C
 • certificirano po TÜV

KWL EC370 Pro

Stenska prezračevalna naprava Helios KWL EC 370 Pro je namenjena centralnemu prezračevanju stanovanj in manjših hiš do velikosti cca 300 m2 bivalne površine. Vsem modelom tega tipa so skupne sledeče lastnosti:

 • kovinsko prašno barvano ohišje, na katero so z notranje strani pritrjene komponente iz visoko toplotno izolativnega EPS materiala
 • velikopovršinski ploščni protitočni toplotni izmenjevalec z visokim izkoristkom (običajen iz umetne mase ali entalpijski)
 • 2 zmogljiva, energijsko varčna EC ventilatorja z izredno nizko šumnostjo za dovod in odvod zraka
 • cevni priključki na zgornji strani naprave s presekom fi 160 mm, opremljeni s tesnili
 • serijsko sta napravi priložena dva G4 filtra, ki ščitita izmenjevalec pred zunanjimi in notranjimi nečistočami in ločen G4 filter za by-pass, opcijsko je možno dodati še F7 filter za cvetni prah
 • avtomatski motorni by-pass (obvod izmenjevalca) skrbi za nočno pohlajevanje objekta v poletnem času
 • stenski nastavljalnik s kompletno regulacijo (prikaz temperatur, 4 stopenjska regulacija moči, tedenska programska ura, opozorilnik za menjavo filtrov, intenzivno prezračevanje, nastavitve za avtomatsko regulacijo preko dodatnih senzorjev CO2 in relativne vlage)
 • ob dobavi je naprava opremljena z električnim napajalnim kablom in razvodno dozo
 • v sklopu dobave sta tudi sifon za odtok kondenzata in pritrdilna konzola za stensko montažo naprave
 • obratovalno območje: od -20°C do +40°C
 • certificirano po PHI