Osebna izkaznica

OSNOVNI PODATKI O SUBJEKTU

status subjekta: vpisan
datum vpisa subjekta v sodni register: 10.01.2012
matična številka: 6091539000
davčna številka: SI 29588162
firma: INŠTALACIJE GOLOB, trgovina, storitve in inženiring, d.o.o.
skrajšana firma: INŠTALACIJE GOLOB, d.o.o.
sedež: Zgornje Gorje
poslovni naslov: Zgornje Gorje 57A, 4247 Zgornje Gorje
pravnoorganizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
osnovni kapital: 7.500,00 EUR
število delnic: ni vpisa
vrsta organa nadzora: nima organa nadzora

 

Vir: AJPES